Wednesday, December 3, 2014 / InDesign, Extendscript, DTP

InDesign CC ExtendScript, Save / Read / Parse JSON

InDesign で json データを扱うときに便利なコードのメモ。

save-read-parse-json.jsx

var eachItem = function(myItemList,func){ for(var i=0; i<myItemList.length; i++){ func(myItemList[i]); } };

var save = function( file,text ){
  file.encoding = "UTF-8";
  var handle = file.open("w");
  if( handle ){
    file.write(json);
    file.close();
  }
};

var read = function( file ){
  file.encoding = "UTF-8";
  var handle = file.open("r");
  if( handle ){
    var text = file.read();
    file.close();
    return text;
  }
  return '';
};

var toJsonObject = function( jsonString ){
  return eval('('+jsonString + ');' );
};

//
// replace your unix user name (in case of MacOSX).
//
var HOME_DIR = '/Users/foo';

// 0)
var json = '{"list":["a","b","c"]}';

// 1) save
var file = new File( HOME_DIR+'/1.json' );
save( file,json );

// 2) read
var json2 = read( file );

// 3) covert string to object
var jsonObject = toJsonObject( json2 );

eachItem( jsonObject.list, function(item){
  $.writeln( '- '+item );
} );